Monthly Archives: יולי 2018

אני חלק מהרוב השפוי, אז איך לרשימה המשותפת יש 13 מדנטים?

אני חלק מהרוב השפוי בקרב המגזר הערבי בישראל. להיות שפוי זה לרצות להיות חלק מהמדינה, חלק בלתי נפרד מהחברה הישראלית. להיות שפוי זה להגיד חלאס למצב החברתי בו מצוי המגזר. להיות שפוי זה לרצות לחיות בכבוד, בשלום ואהבה. להיות שפוי זה להתנער מהקיצוניות ובעיקר להתנער מהייצוג השלילי של המגזר הערבי ע"י חברי הכנסת המייצגים אותנו. הרבה שואלים אותי איך יתכן

לקרוא עוד

שוב הסתה, שוב פילוג, שוב שנאה!

שוב הסתה, שוב פילוג, שוב שנאה! זה מה שקורה כרגע במגזר הערבי בהובלת חברי הרשימה המשותפת. והתסריט אותו תסריט: שוב הם צועקים, שוב עושים פרובוקציות, שוב משתמשים באלימות. שוב הם מתמקדים בענייני חוץ על חשבון ענייני פנים והפעם מכניסים את כל המגזר הערבי לסיפור. הם מנצלים אותנו ומשתמשים בכוחם כדי להפוך אותנו האזרחים תושבי ישראל לכלים במשחק שלהם. וזה עובד

לקרוא עוד