Monthly Archives: יולי 2018

ביחד נגדל ונהיה כוח חזק. ביחד נעשה את הבלתי אפשרי

במאבק שלנו לחיבור המגזר הערבי לחברה הישראלית יש שני צדדים. ולא, אני לא מתכוון לערבים ויהודים. אני מתכוון למאמינים ולשאר. השאר זה צד שמורכב משלוש קבוצות – המתנגדים, הפסימיים, והאדישים. אני אתחיל מהאדישים. הקבוצה הגדולה לדעתי. האדישים הם אותם אלה שיושבים בצד ולא מתערבים. הם גם רוצים שיהיה פה טוב יותר, אבל לא פועלים לשם כך. אנחנו צריכים אתכם, אנחנו

לקרוא עוד