Monthly Archives: יולי 2018

מדינה אחת. חברה אחת. כולנו ישראלים.

קמתי בבוקר, הכנתי קפה, ופתחתי את העיתון. הכותרת בעמוד הראשי הייתה: "הממשלה החליטה: יושקעו משאבים ותקציבים גבוהים כדי לטפל בבעיות פנימיות בחברה הערבית". כשנסעתי לעבודה ברכב, במבזק החדשות הקריין אמר: "הוועדה המשותפת לצמצום פערים חברתיים במדינה מתכנסת בשעה זו כדי לדון בדרכים נוספות לאיחוי הקרע החברתי במדינה". בהפסקת הצהריים גלשתי באינטנרט ונתקלתי במיזם הידברות חדש בין יהודים לערבים. בערב הלכתי

לקרוא עוד