Monthly Archives: דצמבר 2018

האתגר המשותף לחברה הערבית והחברה החרדית

‏המגזר הערבי והמגזר החרדי כ"כ שונים, אבל עם זאת כ"כ דומים, ובפני שניהם עומד אתגר משותף-איך מצליחים לראשונה לפרוץ את הגבולות והמסגרת המגזרית, לנצח את הקול הדומיננטי בחברות שלנו, ולהפוך לחלק בלתי נפרד מהמדינה תוך גישור בין הזהות המגזרית והישראלית.

לקרוא עוד