Monthly Archives: מאי 2019

יום הזיכרון שלי

אני משתדל לחייך בדרך קבע כאילו מעולם לא חוויתי תופת, אני לא מפסיק לקפץ ולהתרוצץ ממקום למקום כאילו מעולם לא נכרתה לי הרגל וחוץ מצלקת יפה על הפנים מי שלא מכיר אותי לעולם לא יוכל לתאר לעצמו מה עברתי לפני 13 שנה שם בלבנון. לקח לי הרבה זמן לקום מההריסות, לבנות לעצמי חוסן נפשי שיעזור לי להתמודד, ועד היום הכאב

לקרוא עוד