Monthly Archives: אפריל 2019

על בוטים ושוברים שתיקה

"אם אנחנו כבר נאבקים לחשיפת זהויותיהם של אנשים מאחורי פרסומים, הגיע הזמן לחשוף את אותם "בוטים" שההשלכות שלהם על המדינה חמורות יותר ומשמעותיות יותר מלצייץ בטוויטר בעד או נגד ביבי, ואני מדבר על "שוברים שתיקה", הארגון שכביכול מקדם זכויות אדם ונלחם למען המוסר והאמת, ניזון מעדויות שרובן המוחלט של אנשים חסויים, ללא שום פרט שמאפשר זיהוי שלהם כדי לדעת שאכן

לקרוא עוד